Rejestracja 2024

ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE

lub wypełnij i prześlij

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Koszty konferencji na miejscu:

650 PLN osoby niebędące członkami SMŻ,
550 PLN członkowie SMŻ (warunkiem zniżki jest opłacenie składek do 2023 roku włącznie).

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie (kolacja 4 i 5 września, obiad 5 i 6 września), tłumaczenie i wynajem sali.


100 PLN wycieczka w sobotę 7 września (przejazd busem, bilety wstępu oraz obiad)


Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat uczestnictwa do 31 sierpnia 2024 r.
WAŻNE: Termin rezygnacji z udziału w konferencji – 31 sierpnia 2024 r. Osoby, które nie zgłoszą rezygnacji w terminie zostaną obciążone kosztami udziału.

Opłatę kosztów za uczestnictwo w konferencji należy przekazać na konto:

Bank:                  PEKAO SA IX o-Wa
Rachunek nr:    56 1240 1125 1111 0010 0872 7386
Właściciel:         Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Tytuł wpłaty:    Konferencja, <nazwisko uczestnika>


WAŻNE DATY:

Termin przysyłania zgłoszeń                                               31 maja 2024 r. (dla osób chcących zgłosić prezentację)
Termin przysłania prac do publikacji                              15 czerwca 2024 r. (nieprzekraczalny!)
Termin przysłania streszczeń (w dwóch językach)         31 lipca 2024 r.
Termin bezkosztowej rezygnacji                                         31 sierpnia 2024 r.

 

Do rozpoczęcia konferencji zostało

LEFT TO START THE CONFERENCE