Rejestracja

ROZOCZĘLISMY REJESTRACJĘ!

WAŻNE: Uczestnicy konferencji samodzielnie rezerwują noclegi.


ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE

lub wypełnij i prześlij

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Koszty konferencji na miejscu:

700 PLN osoby niebędące członkami SMŻ,
600 PLN członkowie SMŻ (warunkiem zniżki jest opłacenie składek do 2022 roku włącznie),
500 PLN emeryci/studenci/uczniowie.

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie (kolacja 6 września, obiad i kolacja 7 września, obiad 8 września), przerwy kawowe, wycieczka 6 września do OHŻ Niepołomice, tłumaczenie i wynajem sali.


Koszty konferencji online:

150 PLN osoby niebędące członkami SMŻ,
100 PLN członkowie SMŻ (warunkiem zniżki jest opłacenie składek do 2022 roku włącznie), emeryci/studenci/uczniowie.

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne (wysyłane pocztą), tłumaczenie i transmisja.


Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat uczestnictwa do 31 sierpnia 2023 r.
WAŻNE: Termin rezygnacji z udziału w konferencji – 31 sierpnia 2023 r. Osoby, które nie zgłoszą rezygnacji w terminie zostaną obciążone kosztami udziału.

Opłatę kosztów za uczestnictwo w konferencji należy przekazać na konto:

Bank:                  PEKAO SA IX o-Wa
Rachunek nr:    56 1240 1125 1111 0010 0872 7386
Właściciel:         Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Tytuł wpłaty:    Konferencja, <nazwisko uczestnika>


WAŻNE DATY:

Termin przysyłania zgłoszeń                                               31 maja 2023 r. (dla osób chcących zgłosić prezentację)
Termin przysłania prac do publikacji w czasopiśmie    10 czerwca 2023 r. (nieprzekraczalny!)
Termin przysłania streszczeń (w dwóch językach)         31 lipca 2023 r.
Termin bezkosztowej rezygnacji                                         31 sierpnia 2023 r.

 

Do rozpoczęcia konferencji zostało

LEFT TO START THE CONFERENCE