Wytyczne dotyczące prezentacji

Zapraszamy do podzielenia się wynikami prac i doświadczeniem w formie prezentacji ustnej.


Termin przesłania streszczeń prezentacji ustnych (w dwóch językach):  31 lipca 2024 r.


Możliwe są dwa rodzaje prezentacji ustnej:

  • referat (ok. 15 slajdów w Microsoft PowerPoint lub PDF, 15 minut + 5 min dyskusja)

lub

  • doniesienie, tzw. e-poster (ok. 5 slajdów Microsoft PowerPoint lub PDF + 5 min dyskusja).

Materiały konferencyjne

Streszczenia referatów i doniesień w języku polskim i angielskim będą publikowane, jako materiały konferencyjne. Streszczenie powinno mieć ok. 1500 do 3000 znaków i zawierać: tytuł, nazwiska autorów i ich afiliację. Prosimy o przesłanie streszczeń w dwóch językach.


Materiały konferencyjne – DOSTĘP ONLINE

Wszystkie materiały konferencyjne są publikowane online na stronie Stowarzyszenia Miłośników Żubrów w zakładce KONFERENCJE.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotychczas opublikowanymi:

Do rozpoczęcia konferencji zostało

LEFT TO START THE CONFERENCE