Formularz rejestracyjny

  Konferencja
  ŻUBR W PUSZCZY ROMINCKIEJ
  5-6 WRZEŚNIA 2024 ROKU

   

  Czy chce Pani/Pan wygłosić referat (dłuższa prezentacja około 15 minut)?

  Czy chce Pani/Pan przedstawić e-poster (krótka prezentacja do 5 minut) TakNie

  Czy chce Pani/Pan opublikować pracę naukową w European Bison Conservation Newsletter 2024? TakNie

  Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y wycieczką 7 września - jednodniowa wycieczka do polskiej tajgi i bieguna zimna, połączona z posiłkiem złożonym z lokalnej polskiej kuchni: TakNie


  Do rozpoczęcia konferencji zostało

  LEFT TO START THE CONFERENCE