Zgłoś publikację

Termin przesłania prac do publikacji w czasopiśmie: 10 czerwca 2023 (nieprzekraczalny)


Zachęcamy do zgłaszania tekstów do czasopisma naukowego Żubr i jego ochrona Biuletyn [European Bison Conservation Newsetter] za pomocą nowej strony internetowej, pod adresem:

http://ojs.wisent.org/index.php/czasopismo

Ułatwi to proces komunikacji w sprawie publikacji i śledzenie procesu redakcyjnego.


Zgłoszenie tekstu bezpośrednio do Redaktora:

Wzorem lat ubiegłych, możliwe jest zgłoszenie tekstu do czasopisma naukowego Żubr i jego ochrona Biuletyn [European Bison Conservation Newsetter] poprzez przesłanie go bezpośrednio na adres:

Prof. dr hab. Wanda Olech, mail: wanda_olech@sggw.edu.pl

Do rozpoczęcia konferencji zostało

LEFT TO START THE CONFERENCE