Zgłoś publikację

Termin przesłania prac do publikacji w czasopiśmie: 15 czerwca 2024 (nieprzekraczalny)


Zgłoszenie tekstu bezpośrednio do Redaktora:

Zgłoszenie tekstu do czasopisma naukowego Żubr i jego ochrona Biuletyn [European Bison Conservation Newsetter] proszę przesyłać tylko w wersji elektronicznej bezpośrednio na adres:

Prof. dr hab. Wanda Olech, mail: wanda_olech@sggw.edu.pl 

Do rozpoczęcia konferencji zostało

LEFT TO START THE CONFERENCE